000AKF7COIJ67K8G-C122-F4
piątek, 24 maj 2024

Podział na drużyny i plan gier 25.05.2024

Drużyna niebieska : Piotr Wietecha, Andrzej Trygar, Zbigniew Szurlej

Drużyna pomarańczowa : Adam Rysz, Arkadiusz Sterkowicz, Barbara Sępek

Drużyna czerwona : Marcin Siewierski, Krzysztof Sajdak, Nina Chrzanowska-Szczygielska

Drużyna zielona: Paweł Styczyński, Andrzej Nykiel, Agnieszka Siewierska-Żurek

 

Plan gier: 

8:30 – NIEBIESKA vs POMARAŃCZOWA

9:30 – CZERWONA vs ZIELONA

11:00  – NIEB/POM vs CZER/ZIEL

12:30 – NIEB/POM vs CZER/ZIEL

15:30 – FINAŁ